Trustpilot
nieuwe horeca artikelengebruikte horeca artikelencontact / offerte aanvragenaanmelden inloggen

AVG Privacy Statement van Horecaplaats.nu

Privacy
Horecaplaats.nu wenst goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
.
PRIVACY VERKLARING
Horecaplaats.nu, gevestigd Stationsweg 406 3925 CG Scherpenzeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij gebruiken het privacy by design model.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. U kunt daarbij denken aan de volgende producten/diensten: Per product of dienst verschilt de soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken. U kunt denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Wat doen we met uw gegevens?
Wij verwerken alleen die gegevens van u die nodig zijn om: Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?
De informatie over diensten of producten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt . U kunt zich ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails, via uw account en via een e-mail aan info@horecaplaats.nu.

Bestaat een klantprofiel van mij?
Nee. Wij gebruiken de door u beschikbaar gestelde gegevens alleen voor het uitleveren van onze goederen en voor het sturen van informatie of nieuwsbrieven.

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?
Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Dit doen wij op de volgende manier. Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van een bepaalde postcode, belangstellingen , hobby’s etc. ).

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bij wet zijn wij verplicht de administratie met daarin uw gegevens 7 jaar te bewaren te waren uw persoonsgegevens staan hierin uiteraard vermeld. Maar verder bewaren wij zo min mogelijk informatie van u. Mocht u willen dat wij uw gegevens na 7 jaar verwijderen kunt u ons daarvan op de hoogte stellen via een email. Mocht u een nieuwsbrieven via e-mail van ons ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij delen uw gegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Horecaplaats.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere waarborgfonds, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Horecaplaats maakt zo min gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we u relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vragen of verzoek richten aan info@horecaplaats.nu t.a.v. mevrouw S. van Voskuilen.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens
Horecaplaats.nu
Stationsweg 406
3925 CG Scherpenzeel GLD
085-8086813

Disclaimer
Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden Horecaplaats niet. Indien uw naam en adres bij ons bekend zijn, stellen wij u, indien mogelijk, vooraf schriftelijk op de hoogte van eventuele (programma)wijzigingen.
 
 
Horecaplaats.nu (2019)
Scherpenzeel
Nederland

Last updated:
door Horecaplaats.nu op 8 februari 2022.

© Horecaplaats.nu